Card side image
Mjesto: DVORANA SŠ JELKOVEC, Ul. Vladimira Stahuljaka 1, 10360, Sesvete
Datum: Subota, 15.01.2022.
Rok za prijavu: Četvrtak, 13.01.2022.
Poziv BILTEN_02a-GKF.pdf
Organizator:
Prijava: 253
Klubova: 38
Država: 3

Broj prijava po kategoriji

R.br. Kategorija Broj natjecatelja
1 kumite, JUNIORKE +59 4
2 kumite, U-21, Ž -55 0
3 kumite, U-21, M +84 1
4 kumite, U-21, M -75 2
5 kate, U-21, M 0
6 kumite, U-21, Ž +68 0
7 kumite, U-21, M -60 0
8 kumite, U-21, Ž -61 0
9 kumite, U-21, Ž -50 0
10 kumite, U-21, M -84 0
11 kate, U-21, Ž 0
12 kumite, U-21, M -67 0
13 kumite, U-21, Ž -68 0
14 kate, DJEČACI (6 godina) A 0
15 kate, DJEVOJČICE (6 godina) A 0
16 kate, DJEČACI (6-7 godina) A 0
17 kate, DJEČACI (6-7 godina) B 0
18 kate, DJEVOJČICE (6-7 godina) A 0
19 kate, DJEVOJČICE (6-7 godina) B 3
20 kate, DJEČACI (7-8 godina) A 0
21 kate, DJEČACI (7-8 godina) B 3
22 kate, DJEVOJČICE (7-8 godina) A 0
23 kate, DJEVOJČICE (7-8 godina) B 3
24 kate, DJEČACI (8-9 godina) A 0
25 kate, DJEČACI (8-9 godina) B 0
26 kate, DJEVOJČICE (8-9 godina) A 0
27 kate, DJEVOJČICE (8-9 godina) B 3
28 kate, DJEČACI (9-10 godina) A 0
29 kate, DJEČACI (9-10 godina) B 4
30 kate, DJEVOJČICE (9-10 godina) A 3
31 kate, DJEVOJČICE (9-10 godina) B 2
32 kate, DJEČACI (10-11 godina) A 2
33 kate, DJEČACI (10-11 godina) B 2
34 kate, DJEVOJČICE (10-11 godina) A 2
35 kate, DJEVOJČICE (10-11 godina) B 0
36 kate, DJEČACI (11-12 godina) A 2
37 kate, DJEČACI (11-12 godina) B 3
38 kate, DJEVOJČICE (11-12 godina) A 2
39 kate, DJEVOJČICE (11-12 godina) B 4
40 kate, DJEČACI (12-13 godina) A 0
41 kate, DJEČACI (12-13 godina) B 0
42 kate, DJEVOJČICE (12-13 godina) A 3
43 kate, DJEVOJČICE (12-13 godina) B 0
44 kate, DJEČACI (13-14 godina) A 0
45 kate, DJEČACI (13-14 godina) B 1
46 kate, DJEVOJČICE (13-14 godina) A 4
47 kate, DJEVOJČICE (13-14 godina) B 0
48 kate, KADETI 2
49 kate, KADETKINJE 4
50 kate, JUNIORI 0
51 kate, JUNIORKE 2
52 kumite, DJEČACI (7-8 godina) -24 3
53 kumite, DJEČACI (7-8 godina) -28 3
54 kumite, DJEČACI (7-8 godina) -32 1
55 kumite, DJEČACI (7-8 godina) -36 0
56 kumite, DJEČACI (7-8 godina) +36 0
57 kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -24 0
58 kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -27 0
59 kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -30 0
60 kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -33 0
61 kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) +33 0
62 kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -27 5
63 kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -31 6
64 kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -35 1
65 kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -39 0
66 kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -43 4
67 kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) +43 0
68 kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -27 6
69 kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -31 3
70 kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -35 4
71 kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -39 2
72 kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -43 0
73 kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) +43 0
74 kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -34 6
75 kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -39 8
76 kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -44 4
77 kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -49 4
78 kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -54 3
79 kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) +54 0
80 kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -34 7
81 kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -39 4
82 kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -44 3
83 kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -49 7
84 kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -54 0
85 kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) +54 5
86 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -44 5
87 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -49 8
88 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -54 6
89 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -59 0
90 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -64 2
91 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -69 3
92 kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) +69 0
93 kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -44 9
94 kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -49 4
95 kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -54 6
96 kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -59 0
97 kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -64 5
98 kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) +64 0
99 kumite, KADETI -52 4
100 kumite, KADETI -57 0
101 kumite, KADETI -63 2
102 kumite, KADETI -70 0
103 kumite, KADETI +70 6
104 kumite, KADETKINJE -47 0
105 kumite, KADETKINJE -54 7
106 kumite, KADETKINJE +54 4
107 kumite, JUNIORI -55 0
108 kumite, JUNIORI -61 0
109 kumite, JUNIORI -68 3
110 kumite, JUNIORI -76 0
111 kumite, JUNIORI +76 4
112 kumite, JUNIORKE -48 0
113 kumite, JUNIORKE -53 2
114 kumite, JUNIORKE -59 0

PRIJAVITE SE