Card side image
Mjesto: DVORANA SŠ JELKOVEC, Ul. Vladimira Stahuljaka 1, 10360, Sesvete
Datum: Subota, 15.01.2022.
Rok za prijavu: Četvrtak, 13.01.2022.
Poziv BILTEN_02a-GKF.pdf
Organizator:
Prijava: 253
Klubova: 38
Država: 3
Katgorije - kata
U-21, M
1. kate, U-21, M
U-21, Ž
2. kate, U-21, Ž
DJEČACI (6 godina)
3. kate, DJEČACI (6 godina) - A
DJEVOJČICE (6 godina)
4. kate, DJEVOJČICE (6 godina) - A
DJEČACI (6-7 godina)
5. kate, DJEČACI (6-7 godina) - A
6. kate, DJEČACI (6-7 godina) - B
DJEVOJČICE (6-7 godina)
7. kate, DJEVOJČICE (6-7 godina) - A
8. kate, DJEVOJČICE (6-7 godina) - B
DJEČACI (7-8 godina)
9. kate, DJEČACI (7-8 godina) - A
10. kate, DJEČACI (7-8 godina) - B
DJEVOJČICE (7-8 godina)
11. kate, DJEVOJČICE (7-8 godina) - A
12. kate, DJEVOJČICE (7-8 godina) - B
DJEČACI (8-9 godina)
13. kate, DJEČACI (8-9 godina) - A
14. kate, DJEČACI (8-9 godina) - B
DJEVOJČICE (8-9 godina)
15. kate, DJEVOJČICE (8-9 godina) - A
16. kate, DJEVOJČICE (8-9 godina) - B
DJEČACI (9-10 godina)
17. kate, DJEČACI (9-10 godina) - A
18. kate, DJEČACI (9-10 godina) - B
DJEVOJČICE (9-10 godina)
19. kate, DJEVOJČICE (9-10 godina) - A
20. kate, DJEVOJČICE (9-10 godina) - B
DJEČACI (10-11 godina)
21. kate, DJEČACI (10-11 godina) - A
22. kate, DJEČACI (10-11 godina) - B
DJEVOJČICE (10-11 godina)
23. kate, DJEVOJČICE (10-11 godina) - A
24. kate, DJEVOJČICE (10-11 godina) - B
DJEČACI (11-12 godina)
25. kate, DJEČACI (11-12 godina) - A
26. kate, DJEČACI (11-12 godina) - B
DJEVOJČICE (11-12 godina)
27. kate, DJEVOJČICE (11-12 godina) - A
28. kate, DJEVOJČICE (11-12 godina) - B
DJEČACI (12-13 godina)
29. kate, DJEČACI (12-13 godina) - A
30. kate, DJEČACI (12-13 godina) - B
DJEVOJČICE (12-13 godina)
31. kate, DJEVOJČICE (12-13 godina) - A
32. kate, DJEVOJČICE (12-13 godina) - B
DJEČACI (13-14 godina)
33. kate, DJEČACI (13-14 godina) - A
34. kate, DJEČACI (13-14 godina) - B
DJEVOJČICE (13-14 godina)
35. kate, DJEVOJČICE (13-14 godina) - A
36. kate, DJEVOJČICE (13-14 godina) - B
KADETI
37. kate, KADETI
KADETKINJE
38. kate, KADETKINJE
JUNIORI
39. kate, JUNIORI
JUNIORKE
40. kate, JUNIORKE
Katgorije - kumite
U-21, M
41. kumite, U-21, M -60 kg
42. kumite, U-21, M -67 kg
43. kumite, U-21, M -75 kg
44. kumite, U-21, M -84 kg
45. kumite, U-21, M +84 kg
U-21, Ž
46. kumite, U-21, Ž -50 kg
47. kumite, U-21, Ž -55 kg
48. kumite, U-21, Ž -61 kg
49. kumite, U-21, Ž -68 kg
50. kumite, U-21, Ž +68 kg
DJEČACI (7-8 godina)
51. kumite, DJEČACI (7-8 godina) -24 kg
52. kumite, DJEČACI (7-8 godina) -28 kg
53. kumite, DJEČACI (7-8 godina) -32 kg
54. kumite, DJEČACI (7-8 godina) -36 kg
55. kumite, DJEČACI (7-8 godina) +36 kg
DJEVOJČICE (7-8 godina)
56. kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -24 kg
57. kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -27 kg
58. kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -30 kg
59. kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) -33 kg
60. kumite, DJEVOJČICE (7-8 godina) +33 kg
DJEČACI (9 i 10 godina)
61. kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -27 kg
62. kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -31 kg
63. kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -35 kg
64. kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -39 kg
65. kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) -43 kg
66. kumite, DJEČACI (9 i 10 godina) +43 kg
DJEVOJČICE (9 i 10 godina)
67. kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -27 kg
68. kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -31 kg
69. kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -35 kg
70. kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -39 kg
71. kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) -43 kg
72. kumite, DJEVOJČICE (9 i 10 godina) +43 kg
DJEČACI (11 i 12 godina)
73. kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -34 kg
74. kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -39 kg
75. kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -44 kg
76. kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -49 kg
77. kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) -54 kg
78. kumite, DJEČACI (11 i 12 godina) +54 kg
DJEVOJČICE (11 i 12 godina)
79. kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -34 kg
80. kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -39 kg
81. kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -44 kg
82. kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -49 kg
83. kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) -54 kg
84. kumite, DJEVOJČICE (11 i 12 godina) +54 kg
DJEČACI (13 i 14 godina)
85. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -44 kg
86. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -49 kg
87. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -54 kg
88. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -59 kg
89. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -64 kg
90. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) -69 kg
91. kumite, DJEČACI (13 i 14 godina) +69 kg
DJEVOJČICE (13 i 14 godina)
92. kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -44 kg
93. kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -49 kg
94. kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -54 kg
95. kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -59 kg
96. kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) -64 kg
97. kumite, DJEVOJČICE (13 i 14 godina) +64 kg
KADETI
98. kumite, KADETI -52 kg
99. kumite, KADETI -57 kg
100. kumite, KADETI -63 kg
101. kumite, KADETI -70 kg
102. kumite, KADETI +70 kg
KADETKINJE
103. kumite, KADETKINJE -47 kg
104. kumite, KADETKINJE -54 kg
105. kumite, KADETKINJE +61 kg
106. kumite, KADETKINJE -61 kg
107. kumite, KADETKINJE +61 kg
108. kumite, KADETKINJE -61 kg
JUNIORI
109. kumite, JUNIORI -55 kg
110. kumite, JUNIORI -61 kg
111. kumite, JUNIORI -68 kg
112. kumite, JUNIORI -76 kg
113. kumite, JUNIORI +76 kg
JUNIORKE
114. kumite, JUNIORKE -48 kg
115. kumite, JUNIORKE -53 kg
116. kumite, JUNIORKE -59 kg
117. kumite, JUNIORKE +66 kg
118. kumite, JUNIORKE -66 kg
119. kumite, JUNIORKE +66 kg
120. kumite, JUNIORKE -66 kg

PRIJAVITE SE