Card side image
Mjesto: DVORANA SŠ JELKOVEC, Ul. Vladimira Stahuljaka 1, 10360, Sesvete
Datum: Subota, 15.01.2022.
Rok za prijavu: Četvrtak, 13.01.2022.
Poziv BILTEN_02a-GKF.pdf
Organizator:
Prijava: 253
Klubova: 38
Država: 3
Katgorije - kata
U-21, M
1. kate, U-21, M
U-21, Ž
2. kate, U-21, Ž
MINI CICIBANI
3. kate, MINI CICIBANI - A
MINI CICIBANKE
4. kate, MINI CICIBANKE - A
MLAĐI CICIBANI
5. kate, MLAĐI CICIBANI - A
6. kate, MLAĐI CICIBANI - B
MLAĐE CICIBANKE
7. kate, MLAĐE CICIBANKE - A
8. kate, MLAĐE CICIBANKE - B
CICIBANI
9. kate, CICIBANI - A
10. kate, CICIBANI - B
11. kate, CICIBANI - ekipno
CICIBANKE
12. kate, CICIBANKE - A
13. kate, CICIBANKE - B
14. kate, CICIBANKE - ekipno
MINI UČENICI
15. kate, MINI UČENICI - A
16. kate, MINI UČENICI - B
MINI UČENICE
17. kate, MINI UČENICE - A
18. kate, MINI UČENICE - B
MLAĐI UČENICI
19. kate, MLAĐI UČENICI - A
20. kate, MLAĐI UČENICI - B
21. kate, MLAĐI UČENICI - ekipno
MLAĐE UČENICE
22. kate, MLAĐE UČENICE - A
23. kate, MLAĐE UČENICE - B
24. kate, MLAĐE UČENICE - ekipno
UČENICI
25. kate, UČENICI - A
26. kate, UČENICI - B
27. kate, UČENICI - ekipno
UČENICE
28. kate, UČENICE - A
29. kate, UČENICE - B
30. kate, UČENICE - ekipno
STARIJI UČENICI
31. kate, STARIJI UČENICI - A
32. kate, STARIJI UČENICI - B
STARIJE UČENICE
33. kate, STARIJE UČENICE - A
34. kate, STARIJE UČENICE - B
MINI KADETI
35. kate, MINI KADETI - A
36. kate, MINI KADETI - B
MINI KADETKINJE
37. kate, MINI KADETKINJE - A
38. kate, MINI KADETKINJE - B
MLAĐI KADETI
39. kate, MLAĐI KADETI - A
40. kate, MLAĐI KADETI - B
41. kate, MLAĐI KADETI - ekipno
MLAĐE KADETKINJE
42. kate, MLAĐE KADETKINJE - A
43. kate, MLAĐE KADETKINJE - B
44. kate, MLAĐE KADETKINJE - ekipno
KADETI
45. kate, KADETI
KADETKINJE
46. kate, KADETKINJE
JUNIORI
47. kate, JUNIORI
JUNIORKE
48. kate, JUNIORKE
Katgorije - kumite
U-21, M
49. kumite, U-21, M -60 kg
50. kumite, U-21, M -67 kg
51. kumite, U-21, M -75 kg
52. kumite, U-21, M -84 kg
53. kumite, U-21, M +84 kg
U-21, Ž
54. kumite, U-21, Ž -50 kg
55. kumite, U-21, Ž -55 kg
56. kumite, U-21, Ž -61 kg
57. kumite, U-21, Ž -68 kg
58. kumite, U-21, Ž +68 kg
CICIBANI
59. kumite, CICIBANI -24 kg
60. kumite, CICIBANI -28 kg
61. kumite, CICIBANI -32 kg
62. kumite, CICIBANI -36 kg
63. kumite, CICIBANI +36 kg
CICIBANKE
64. kumite, CICIBANKE -24 kg
65. kumite, CICIBANKE -27 kg
66. kumite, CICIBANKE -30 kg
67. kumite, CICIBANKE -33 kg
68. kumite, CICIBANKE +33 kg
MLAĐI UČENICI
69. kumite, MLAĐI UČENICI -27 kg
70. kumite, MLAĐI UČENICI -31 kg
71. kumite, MLAĐI UČENICI -35 kg
72. kumite, MLAĐI UČENICI -39 kg
73. kumite, MLAĐI UČENICI -43 kg
74. kumite, MLAĐI UČENICI +43 kg
MLAĐE UČENICE
75. kumite, MLAĐE UČENICE -27 kg
76. kumite, MLAĐE UČENICE -31 kg
77. kumite, MLAĐE UČENICE -35 kg
78. kumite, MLAĐE UČENICE -39 kg
79. kumite, MLAĐE UČENICE -43 kg
80. kumite, MLAĐE UČENICE +43 kg
UČENICI
81. kumite, UČENICI -34 kg
82. kumite, UČENICI -39 kg
83. kumite, UČENICI -44 kg
84. kumite, UČENICI -49 kg
85. kumite, UČENICI -54 kg
86. kumite, UČENICI +54 kg
UČENICE
87. kumite, UČENICE -34 kg
88. kumite, UČENICE -39 kg
89. kumite, UČENICE -44 kg
90. kumite, UČENICE -49 kg
91. kumite, UČENICE -54 kg
92. kumite, UČENICE +54 kg
MLAĐI KADETI
93. kumite, MLAĐI KADETI -44 kg
94. kumite, MLAĐI KADETI -49 kg
95. kumite, MLAĐI KADETI -54 kg
96. kumite, MLAĐI KADETI -59 kg
97. kumite, MLAĐI KADETI -64 kg
98. kumite, MLAĐI KADETI -69 kg
99. kumite, MLAĐI KADETI +69 kg
100. kumite, MLAĐI KADETI -39 kg
MLAĐE KADETKINJE
101. kumite, MLAĐE KADETKINJE -44 kg
102. kumite, MLAĐE KADETKINJE -49 kg
103. kumite, MLAĐE KADETKINJE -54 kg
104. kumite, MLAĐE KADETKINJE -59 kg
105. kumite, MLAĐE KADETKINJE -64 kg
106. kumite, MLAĐE KADETKINJE +64 kg
107. kumite, MLAĐE KADETKINJE -39 kg
KADETI
108. kumite, KADETI -52 kg
109. kumite, KADETI -57 kg
110. kumite, KADETI -63 kg
111. kumite, KADETI -70 kg
112. kumite, KADETI +70 kg
113. kumite, Kadeti ekipno kg
KADETKINJE
114. kumite, KADETKINJE -47 kg
115. kumite, KADETKINJE -54 kg
116. kumite, KADETKINJE +61 kg
117. kumite, KADETKINJE -61 kg
118. kumite, KADETKINJE +61 kg
119. kumite, KADETKINJE -61 kg
120. kumite, Kadetkinje ekipno kg
JUNIORI
121. kumite, JUNIORI -55 kg
122. kumite, JUNIORI -61 kg
123. kumite, JUNIORI -68 kg
124. kumite, JUNIORI -76 kg
125. kumite, JUNIORI +76 kg
126. kumite, Juniori ekipno kg
JUNIORKE
127. kumite, JUNIORKE -48 kg
128. kumite, JUNIORKE -53 kg
129. kumite, JUNIORKE -59 kg
130. kumite, JUNIORKE +66 kg
131. kumite, JUNIORKE -66 kg
132. kumite, JUNIORKE +66 kg
133. kumite, JUNIORKE -66 kg
134. kumite, Juniorke ekipno kg

PRIJAVITE SE